Om E3

Sekretariat/anmälan

Sörmlands Travsällskap
Sundbyholms Travbana, 635 08 Eskilstuna,
Tel. 016-42 82 00, Fax. 016-966 63
Bankgiro: 5991-0307 | Postgiro: 603 72 28-1
info@e3.se

Styrelse

VD
Göran Blom
, Gävle
Ordförande
Lennart Olsson
, Färjestad
Ledamot
Per-Olov Brasar, 
Romme
Ledamot
Marie-Louise Dangardt, Gävle
Ledamot
Jörgen Carlström, Eskilstuna
Ledamot
Daniel Englund, Örebro
Ledamot
Kurt Johansson, 
Bergsåker

Suppleanter
Ken Karlsson, Färjestads Travsällskap
ken.karlsson@farjestad.travsport.se
Kaj Närhinen, Dalarnas Travsällskap
072-531 06 42 || kaj.narhinen@romme.travsport.se
Michael Wallin, Sörmlands Travsällskap
070 – 513 24 43
 || michael.wallin@sundbyholm.travsport.se
Claes Broberg, Örebro Travsällskap
073 – 840 88 18
 || claes.broberg@orebro.travsport.se
Lennart Carlsén, Norrlands Travsällskap
lennart.carlsen@bergsaker.travsport.se
Mathias Gustafsson, Gävle Travsällskap
070-580 97 14 || mathias.gustafsson@gavle.travsport.se